Kategorie dlouhodobé a/nebo mimořádné výsledky tvůrčí činnosti

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (nominace PEF)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (nominace LDF)
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (nominace ZF)
prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (nominace AF)

Kategorie mimořádné výsledky tvůčí činnosti mladých do 35 let

Ing. Petr Čermák, Ph.D. (nominace LDF)
Ing. Jiří Kudr. Ph.D. (nominace AF)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (nominace PEF)

Kategorie vynikající student magisterského studia

Ing. Filip Hlaváč (nominace PEF)
Ing. Rudolf Koranda (nominace AF)
Ing. Karel Novák (nominace LDF)

Kategorie vynikající student doktorského studia

Ing. Miroslav Berka (nominace AF)
Ing. Jakub Drimaj (nominace LDF)
Ing. Ivo Písařovic (nominace PEF)

Kategorie mimořádné a/nebo dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávací činnosti

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (nominace PEF)
Mgr. Ondřej Konečný (nominace FRRMS)
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. (nominace LDF)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (nominace AF)

Kategorie významný sportovní výkon

Ing. Lukáš Gdula (nominace AS)

Kategorie významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti

Bc. Tomáš Klapal (nominace AS)

 

Nominovaní jsou řazeni abecedně dle příjmení.