Slavnostní vyhlášení vítězů Cen rektora v roce 2021 proběhlo 22. září 2021 ve 14 hod. v aule MENDELU.

Vítězové všech kategorií byli písemně informováni v průběhu července 2021.

 
 

Ceny rektora jsou realizovány v souladu se Směrnicí rektora 1/2019 a Nařízením rektora 5/2019